Inkomstuppgifter för beräkning av avgifter för hemtjänst, dagverksamhet och särskilt boende

E-tjänsten har en ny version och nås genom följande länk, samt via sollentuna.se:
Länk till nya versionen

Vänligen använd den nya versionen i fortsättningen.