Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

E-tjänsten har en ny version och nås genom följande länk, samt via sollentuna.se:
Länk till nya versionen

Vänligen använd den nya versionen i fortsättningen.