Anmälan om registrering av livsmedelsanläggning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.


Den här e-tjänsten ska du använda för att registrera anmälan av livsmedelsanläggning. Observera att anmälan ska vara inne två veckor före du startar verksamheten.

E-tjänsten består av sju steg och du kommer att besvara följande frågor om anläggningen:

     -   Hur länge registreringen ska gälla (till ett visst datum eller tills vidare)
     -   Kontaktuppgifter till företaget och anläggningen
     -   Beskrivning av den huvudsakliga verksamheten
     -   Storlek på verksamheten
     -   Vilken risknivå verksamheten har
     -   Hur verksamhetens produkter märks och presenteras
     -   Om verksamheten vänder sig till särskilt känsliga konsumenter

När avdelningen för miljö- och hälsoskydd har bekräftat att livsmedelsanläggningen är registrerad kan du starta verksamheten. Vi debiterar en kostnad som motsvarar en timmes arbetstid enligt gällande taxa för att registrera verksamheten.

  • TIPS - Använd gärna sökfunktionen överst på sollentuna.se för att hitta ytterligare information. Exempel på sökord är ”regler för näringsverksamhet”, för att läsa mer om vilka lagar och regler som du som har en verksamhet ska följa.