Kultur- och fritidsnämndens stipendier och bidrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Kultur- och fritidsnämndens stipendier och utmärkelser


I denna e-tjänst kan du ansöka om stipendier och nominera till priser och utmärkelser inom kultur- och fritidsnämndens ansvarsområde. Gemensam deadline för alla stipendier och utmärkelser är den 1 oktober varje år.

Stipendier

Stipendiet Ung kultur

Stipendiet avser att uppmuntra ungas insatser och skapande inom olika konstområden som litteratur, film, dans, konst, foto, musik, mode och teater. Stipendiet ska användas till fortbildning, studieresor, träning eller andra insatser för stipendiatens konstnärliga utveckling.

Stipendiet Ung idrottsutövare

Stipendiet avser att stödja och stimulera unga idrottsutövare att utveckla sin idrottsliga förmåga och målmedvetet satsa för att nå framgång och tillhöra toppnivån inom sin idrott. Stipendiet ska användas till fortbildning, studieresor, träning eller andra motsvarande ändamål.

Boris Kunos fotostipendium

Stipendiet ska användas som bidrag till kostnader i samband med fotoprojekt i Sollentuna. Stipendiet är uppkallat efter Sollentunafotografen Boris Kuno för att hedra hans dokumentation av Sollentuna i fotografisk bild.

Släkten Rudbecks stipendium

Släkten Rudbecks stipendium ges till lokalhistorisk forskning med anknytning till Sollentuna kommun.

Priser och utmärkelser

Kulturpriset

Sollentuna kommuns kulturpris är avsett uppmärksamma förtjänstfull konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och kulturminnesvårdande verksamhet. Kulturpriset ska tilldelas person folkbokförd i Sollentuna kommun.

Årets initiativtagare

Utmärkelsen Årets initiativtagare tilldelas person som på eget initiativ och på ett framträdande och kreativt sätt har utfört en prestation inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Årets föreningsledare

Utmärkelsen Årets föreningsledare tilldelas person som genom värdefull ledargärning utvecklat Sollentunas föreningsliv.

Sofia Magdalenas sköld

En hedersbelöning till en person eller organisation för lovvärd insats inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde.

Byggnadsvårdsdiplomet

Diplomet utdelas till person, organisation eller företag som har vårdat och bevarat äldre byggnader, byggnadsmiljöer eller hantverkstekniker, anpassat nybebyggelse eller på annat sätt främjat byggnadskulturen i Sollentuna.

Viktig information innan du startar

Här kan du läsa reglerna för samtliga stipendier och utmärkelser: Regler för stipendier och utmärkelser

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.

Inloggning

Starta din ansökan genom att klicka på "Gå till e-tjänsten".