JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Kultur- och fritidsnämndens stipendier och bidrag

I denna e-tjänst kan du ansöka om stipendier och bidrag.

Stipendier

Boris Kunos fotostipendium
Boris Kunos stipendium ges för fotografisk dokumentation av Sollentuna. Stipendiet ska användas som bidrag till kostnader i samband med fotoprojekt i Sollentuna. Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 oktober varje år.

Idrottsstipendium för unga idrottsutövare
Stipendiet ska stimulera ungdomar att fortsätta utveckla sig och målmedvetet satsa för att nå framgång och tillhöra en toppnivå inom sin idrott. Ansökan/förslag på stipendiat skall vara inlämnad senast 1 oktober varje år.

Ung kultur-stipendium
Sollentuna kommuns stipendium Ung kultur är avsett att stödja och uppmuntra ungas insatser inom olika konstområden.
Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 oktober varje år.

Kulturstipendium
Sollentuna kommuns kulturstipendier är avsedda att stödja och stimulera förtjänstfull konstnärlig verksamhet, bildningsverksamhet och kulturminnesvårdande verksamhet. Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 oktober varje år.

Stipendier till föreningsledare
Två stipendier för värdefull ledargärning inom Sollentuna kommun. Det ena stipendiet går till en ledare, som särskilt befrämjat kvinnlig ungdomsverksamhet. Förslagen skall vara inlämnade senast den 1 oktober varje år.

Släkten Rudbecks stipendium
Släkten Rudbecks stipendium ges för lokalhistorisk forskning med anknytning till Sollentuna kommun. Ansökan skall vara inlämnad senast den 1 oktober varje år.

Aktivitetsstöd

Verksamhetsbidrag för ideell kulturförening
Sollentuna kommun ger stöd till ideella föreningar som bedriver verksamhet inom kulturområdet. Det finns startbidrag, årsbidrag. Ansökan skall vara inlämnad senast 15 november.

Viktig information innan du startar

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.

Inloggning
Starta din ansökan genom att klicka på "Gå till e-tjänsten".