Ansökan om socialnämndens föreningsbidrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Socialnämndens föreningsbidrag kan sökas av ideella organisationer som föreningar, stiftelser och enstaka organiserade projekt som bedriver verksamhet inom socialnämndens ansvarsområden.

Mer information om sista ansökningsdag och fullständiga regler för föreningsbidraget.

Vi rekommenderar att du har följande bilagor för bidragsåret samlade, innan du fortsätter vidare med din ansökan:

  • Verksamhetsberättelse
  • Resultaträkning
  • Balansräkning
  • Revisionsberättelse
  • Preliminär budget för sökt år
Bifoga helst bilagorna elektroniskt via e-tjänsten. Om du inte har möjlighet att bifoga bilagorna i e-tjänsten kan du skicka dem till:

Sollentuna kommun
Socialkontoret
191 86 Sollentuna
Märk kuvertet "Socialnämndens föreningsbidrag"

Inloggning

För att kunna se på Mina sidor vilka handlingar du skickat in, behöver du logga in med e-legitimation.
Har du frågor om ditt ärende vänligen kontakta kontaktcenter.