Ansökan om socialnämndens föreningsbidrag

Socialnämndens föreningsbidrag kan sökas av ideella organisationer som föreningar, stiftelser och enstaka organiserade projekt som bedriver verksamhet inom socialnämndens ansvarsområden.

Mer information om sista ansökningsdag och fullständiga regler för föreningsbidraget.

Vi rekommenderar att du har följande bilagor för bidragsåret samlade, innan du fortsätter vidare med din ansökan:

     *Verksamhetsberättelse
     *Resultaträkning
     *Balansräkning
     *Revisionsberättelse
     *Preliminär budget för sökt år

Bifoga helst bilagorna elektroniskt via e-tjänsten. Om du inte har möjlighet att bifoga bilagorna i e-tjänsten kan du skicka dem till:

Sollentuna kommun
Socialkontoret
191 86 Sollentuna
Märk kuvertet "Socialnämndens föreningsbidrag"

Inloggning

För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation.