Ansökan om vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag kan sökas av ideella organisationer som föreningar, stiftelser och enstaka organiserade projekt. Föreningen ska ha säte i Sollentuna och bedriva riktad verksamhet till i huvudsak personer över 65 år som bor i Sollentuna.

Mer information

Sista ansökningsdag, ansökningsbelopp och fullständiga regler för föreningsbidraget.

Vi rekommenderar att du har följande bilagor för bidragsåret samlade, innan du fortsätter vidare med din ansökan:

För bidragsåret:
 • Verksamhetsplan
 • Budget

 • För föregående år:
 • Verksamhetsberättelse
 • Årsmötesprotokoll
 • Resultaträkning
 • Balansräkning
 • Revisionsberättelse
 • Budget

 • I dessa handlingar ska det tydligt framgå vilket belopp medlemsavgifter ligger på och bidrag som har mottagits av andra bidragsgivare.

  För ny förening ska stadgar och formellt beslut om att förening bildats bifogas.

  Bifoga helst bilagorna elektroniskt via e-tjänsten. Om du inte har möjlighet att bifoga bilagorna i e-tjänsten kan du skicka dem till:

  Sollentuna kommun
  Vård- och omsorgskontoret
  191 86 Sollentuna


  Märk kuvertet "Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag"

  Inloggning

  För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation.