Ansökan om vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag kan sökas av ideella organisationer som föreningar, stiftelser och enstaka organiserade projekt. Föreningen ska ha säte i Sollentuna och bedriva riktad verksamhet till i huvudsak personer över 65 år som bor i Sollentuna.

Mer information
Sista ansökningsdag, ansökningsbelopp och fullständiga regler för föreningsbidraget.

Vi rekommenderar att du har följande bilagor för bidragsåret samlade, innan du fortsätter vidare med din ansökan:

     *Verksamhetsberättelse
     *Resultaträkning
     *Balansräkning
     *Revisionsberättelse
     *Budget

Bifoga helst bilagorna elektroniskt via e-tjänsten. Om du inte har möjlighet att bifoga bilagorna i e-tjänsten kan du skicka dem till:

Sollentuna kommun
Vård- och omsorgskontoret
191 86 Sollentuna
Märk kuvertet "Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag"

Inloggning

För att du ska kunna följa ditt/dina ärenden och se status på ”Mina sidor” måste du logga in med e-legitimation.