E-tjänster för gymnasieelever

I den här e-tjänsten har du möjlighet att välja mellan tre olika ansökningar:

 • ersättning för resor
 • ansökan om inackorderingsbidrag
 • ansökan till svenska skolan i utlandet

I nästa steg väljer du vilken ansökan som gäller för dig.

Personuppgifter
De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden. De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos den personuppgiftsansvariga:

 • Sollentuna kommun
  Utbildnings- och arbetsmarknadskontoret
  191 86 Sollentuna.
Viktig information innan du startar

 • Om du inte loggar in med e-legitimation, så måste du själv skriva ut, skriva under, och skicka in ansökan enligt instruktion i sista steget i E-tjänsten.
 • Du behöver e-legitimation om du vill kunna skicka in ansökan direkt. Då kan du dessutom när som helst se din ansökan på Mina sidor. Läs mer om e-legitimation.
 • Om du har frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på
  telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.