Ansökan om bidrag för kulturverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Föreningsbidrag till kulturverksamhet

I denna e-tjänst kan du ansöka om föreningsbidrag till ideell kulturverksamhet i Sollentuna. För att kunna ansöka ska föreningen vara registrerad i kommunens föreningsregister. Här kan du kontrollera om föreningen finns i registret: https://boka.sollentuna.se/forening/

Om du vill registrera din förening gör du det här: https://boka.sollentuna.se/forening/registrera.aspx

Här kan du ta del av reglerna för bidrag till ideella kulturföreningar i Sollentuna kommun: https://www.sollentuna.se/globalassets/uppleva-och-gora/foreningsliv/bidragsblanketter/blanketter-kultur/bidrag_kulturforeningar.pdf

Viktig information innan du startar

Har du frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.

Start av ansökan

Starta din ansökan genom att klicka på "Gå till e-tjänsten".