Beställning av slutbetyg från kommunarkivet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Sollentuna kommunarkiv förvarar slutbetyg och betygskataloger från de kommunala skolorna i Sollentuna och från fristående skolor. Om ditt originalbetyg försvunnit kan du beställa ett nytt betyg från kommunarkivet. Använd gärna beställningsformuläret längre ned på sidan.

För att beställa en betygskopia måste du veta:

  • Skolans namn
  • Elevens namn då betyget utfärdades
  • Personnummer
  • År när betyget utfärdades

Vilka skolbetyg finns hos kommunarkivet?

Betyg från de kommunala skolorna lämnas i de flesta fall till kommunarkivet efter 10 år. Om du söker betyg av yngre datum, kontakta respektive skola.

Om du söker betyg från komvux, kontakta Kunskapsparken på telefon 08- 579 220 01.

Avgångsbetyg från fristående skolor lämnas två år efter att eleven slutade skolan.

Avgifter

När du beställer ett skolbetyg skickar vi i första hand en kopia av originalbetyget. Detta är avgiftsfritt.

Eftersom kopior på originalbetyg inte alltid finns bevarade, måste kommunarkivet i vissa fall göra ett utdrag ur betygskatalogen. Ett sådant utdrag kostar för närvarande 90 kr.

Här kan du beställa kopia av betyg eller utdrag ur betygskatalog

För att återfinna betygen ber vi dig lämna så detaljerad information som möjligt, klicka sedan på "Beställ". Fält som är markerade med * är obligatoriska. Betyget skickas till den postadress som uppges i beställningen.

För att du ska kunna beställa betyg måste du fylla i dina personuppgifter i formuläret nedan. Personuppgifterna kommer enbart att användas för att effektivt kunna besvara din förfrågan och kommer inte att användas i något annat syfte. Uppgifterna kommer att gallras vid inaktualitet. Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du inte vill lämna dina personuppgifter via webbplatsen är du välkommen att istället kontakta kommunarkivet.

Vill du beställa slutbetyg från både grund- och gymnasieskola behöver du göra två beställningar, ett för varje betyg.