Anmälan om olägenhet/klagomål enligt miljöbalken

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här e-tjänsten kan du anmäla en olägenhet eller ett klagomål enligt miljöbalken.

Du kan till exempel anmäla olägenhet eller klagomål på:

  • Buller, exempelvis trafikbuller och buller från grannar

  • Inomhusmiljö, exempelvis drag, temperatur och ohyra

  • Utomhusmiljö, exempelvis nedskräpning och lukt

  • Nedskräpning utanför den egna fastigheten

  • Hygieniska verksamheter, exempelvis bristande hygienrutiner i en fotvårdsverksamhet

  • Miljöfarliga verksamheter, exempelvis bristande hantering av olja i en verkstad


Om du inte kan hitta ett alternativ som passar ditt klagomål, kan du få hjälp av kommunens kontaktcenter på tel 08-579 210 00.

Du kan vara anonym när du anmäler, men tänk på att du då inte kan få någon återkoppling i ärendet. I vissa fall kan vi inte utreda ditt ärende om du inte uppger din adress, till exempel om det rör din boendemiljö.

När du har skickat in din anmälan kan du spara ner den i PDF-format. Vi kan komma att skicka en kopia på din anmälan till den ansvariga parten för störningen.

Innan du anmäler olägenhet i e-tjänsten

Om du har klagomål bör du i första hand kontakta den som orsakar störningen, till exempel fastighetsägaren, grannen eller verksamheten, som då har möjlighet att förbättra situationen. Om störningen kvarstår efter din kontakt kan du skicka in en anmälan till oss så handlägger vi ärendet.

För att vi ska kunna handlägga ditt ärende måste den störning/olägenhet som du upplever utgöra en risk för hälsan eller miljön. Enligt miljöbalken definieras olägenhet som en ”störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller tillfällig”.

Observera att du i denna e-tjänst inte kan anmäla klagomål om exempelvis:
  • Arbetsmiljö, det hanteras av Arbetsmiljöverket

  • Ovårdad tomt, kontakta kommunens kontaktcenter på 08-579-210 00 för ett sådant ärende

  • Störningar som är tillfälliga eller inte pågår i nuläget