Ansökan om skolskjuts

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Alla ansökningar om skolskjuts ska göras i denna e-tjänst.

Rätten till skolskjuts i Sollentuna kommun gäller för elever i grundskolor, grundsärskolor och gymnasiesärskolor med offentlig huvudman om eleven går i den skola som är elevens grundplacering, d.v.s. den skola som kommunen hade placerat eleven i om elevens vårdnadshavare inte hade gjort något val av skola för eleven. För att ha rätt till skolskjuts måste eleven ha behov av sådan skjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet.

Det är i regel elevens/barnets hemkommun som beslutar om skolskjuts.

Kommunen kan också ibland vara skyldig att anordna skolskjuts även för elever som går i fristående skolor eller i en annan kommunal skola än elevens grundplacering, under förutsättning att eleven har behov av sådan skjuts med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållande, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild omständighet samt att det inte orsakar att kommunen får organisatoriska eller ekonomiska svårigheter.

Barn som har en placering på en förskola i en kommunal specialverksamhet i Sollentuna kan efter individuell bedömning beviljas resor till förskolan. Denna bedömning är dock mycket restriktiv.

Mer information om reglerna för skolskjuts och Sollentuna kommuns riktlinjer för skolskjuts finns på kommunens hemsida, sollentuna.se. Om du har frågor om skolskjuts eller e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.

Personuppgifter

De personuppgifter du lämnar registreras i ärendehanteringssystemet hos Utbildningsnämnden.
De används för att handlägga ditt ärende. Om du vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter behandlas kan du skriftligen be om detta hos de personuppgiftsansvariga:

Sollentuna kommun
Utbildningskontoret
191 86 Sollentuna

Inloggning
Du kan välja om du vill starta e-tjänsten direkt eller logga in med e-legitimation. För att du ska kunna spara ditt ärende på Mina sidor måste du logga in med e-legitimation. Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng e-tjänsten. Din ansökan sparas då i 14 dagar.