Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här e-tjänsten kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.
Om du på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning har behov av att få din bostad anpassad kan du ansöka om bostadsanpassningsbidrag.


Syftet med bidraget är att du ska kunna leva ett självständigt liv i eget boende. Bidraget är inte inkomstprövat.

För att du ska kunna få bidrag ska din funktionsnedsättning vara bestående. Det ska också finnas ett tydligt samband mellan din funktionsnedsättning och den sökta åtgärden.

Bostadsanpassningsbidrag kan ges för anpassning av bostadens fasta funktioner. Det innebär att du endast kan få bidrag för sådant som normalt inte tas med vid en flytt.

Exempel på åtgärder du kan få bidrag till:

  • borttagning av trösklar
  • borttagning av badkar
  • montering av stödhandtag, ledstång, ramp
  • installation av trapphiss, automatisk dörröppnare

Möjligheterna att få bostadsanpassningsbidrag vid köp eller byte av bostad är begränsade. Vid flytt till annan bostad bör du i möjligaste mån välja en bostad som inte kräver någon anpassning.

Bostadsanpassningsbidrag är en behovsprövad insats. Ansökan skickar du till kommunens bostadsanpassningshandläggare. Till ansökan ska du bifoga ett intyg från arbetsterapeut eller annan sakkunnig som styrker att sökta åtgårder är nödvändiga med hänsyn till funktionsnedsättningen. Bifoga anbud/offert eller kostnadsberäkning om det finns.

Har du frågor bostadsanpassning är du välkommen att kontakta någon av kommunens bostadsanpassningshandläggare.

Viktig information innan du startar:
  • Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Läs mer om e-legitimation.
  • Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng e-tjänsten. Du kommer åt den igen via Mina sidor. Din ansökan sparas i 14 dagar.
  • Om du har frågor om bostadsanpassningsbidrag eller e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.