Ansökan om bostadsanpassningsbidrag

Denna E-tjänst är stängd och ersatt av en annan E-tjänst.
För ansökning av bostadsanpassningsbidrag, vänligen använd följande länk istället:
E-tjänst för bostadsanpassningsbidrag