Anmälan om installation av värmepump

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här e-tjänsten kan du anmäla om att installera värmepump för bergvärme och jordvärme.

Viktig information innan du startar:

 • Du har möjlighet att använda e-legitimation i e-tjänsten. Läs mer om e-legitimation på sollentuna.se.
 • Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Har du som enskild person skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i digitalt register av förvaltning och nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser av dina personuppgifter.
 • E-tjänsten består av åtta steg.
 • Anmälningar handläggs i den ordning de kommer in till kommunen och en anmälan som inte är komplett förlänger handläggningstiden.

Det här behöver du veta och ha tagit fram innan du fyller i anmälan:

 • Fastighetsbeteckning
 • Situationsplan/tomtkarta (beställ hos kommunens kontaktcenter genom att skicka e-post till kontaktcenter@sollentuna.se
 • Blankett för grannyttrande, vilken hittas på sollentuna.se.
  TIPS - använd gärna sökfunktionen överst på sollentuna.se för att hitta blanketten. Exempel på sökord är ”grannyttrande värmepump”.
 • Ta reda på om din fastighet befinner sig inom ett vattenskyddsområde. Mer information om detta finns att läsa på sollentuna.se, alternativt kontakta kontaktcenter@sollentuna.se

Följande information får du av din installatör:

 • Vilken installatör och borrare du tänker anlita samt uppgifter till dessa
 • Fabrikat och modell på värmepumpen
 • Avståndet från borrhål till närmaste fastighet/bostadshus
 • Borrfirmans och installatörens certifikatnummer
 • Fabrikat och modell på värmepumpen
 • Typ och volym av köldmedia och köldbärarvätska