Anmälan om start eller ändring av skola/förskola enligt miljöbalken

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Den här e-tjänsten ska du använda för att anmäla start eller förändring av skola och förskola. Er verksamhet får påbörjas sex veckor efter det att fullständig anmälan kommit in till tillsynsmyndigheten. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts fattar miljö- och byggnadsnämnden beslut om en så kallad miljösanktionsavgift.

Spara gärna er anmälan. När ni tryckt på ”skicka” på e-tjänstens sista sida kommer ni få ett tack och en knapp ger er möjlighet att spara ansökan som PDF eller att skriva ut den.

E-tjänsten består av sju steg och du kommer att besvara följande frågor om verksamheten:

- Vilken typ av verksamhet anmälan gäller
- Kontaktuppgifter till verksamheten, företaget och fastighetsägaren
- Uppgifter om verksamheten, t ex antal elever

Till anmälan behöver följande dokument bifogas:

  • Planritning
  • Situationsplan
  • Ventilationsprotokoll med luftflöden för respektive rum
  • Radonprotokoll
  • Egenkontroll

För handläggningen av anmälan tar vi ut en avgift enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område. Taxan finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

TIPS - Använd gärna sökfunktionen överst på sollentuna.se för att hitta ytterligare information. Exempel på sökord är ”regler för näringsverksamhet”, för att läsa mer om vilka lagar och regler som du som har en verksamhet ska följa.