Anmälan om start eller ändring av hälsoskyddsverksamhet

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Den här e-tjänsten ska du använda för att anmäla start eller förändring av:

  • Hygienisk verksamhet där stickande eller skärande verktyg används
  • Bassängbad
  • Solarium

Hygienisk verksamhet och bassängbad får påbörjas sex veckor efter det att fullständig anmälan kommit in till tillsynsmyndigheten. Om verksamheten startar innan en anmälan gjorts fattar miljö- och byggnadsnämnden beslut om en så kallad miljösanktionsavgift.

Med ändring av verksamhet avses till exempel adressbyte. Du kan även meddela kommunen om en ej anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet.

Spara gärna er anmälan. När ni tryckt på ”skicka” på e-tjänstens sista sida kommer ni få ett tack och en knapp ger er möjlighet att spara ansökan som PDF eller att skriva ut den.

E-tjänsten består av åtta steg och du kommer att besvara följande frågor om verksamheten:
  • Vilken typ av verksamhet anmälan gäller
  • Kontaktuppgifter till verksamheten, företaget och fastighetsägaren
  • Uppgifter om verksamheten

Till anmälan behöver följande dokument bifogas:
  • Planritning
  • Ventilationsprotokoll
  • Egenkontroll
  • Verksamhetsspecifik dokumentation för bassängbad eller solarium

För handläggningen av anmälan tar vi ut en avgift enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Taxan finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

TIPS - Använd gärna sökfunktionen överst på sollentuna.se för att hitta ytterligare information. Exempel på sökord är ”regler för näringsverksamhet”, för att läsa mer om vilka lagar och regler som du som har en verksamhet ska följa.