E-tjänst för förorenad mark

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här e-tjänsten kan du upplysa om påträffad förorening och anmäla saneringsåtgärder.

Viktig information innan du startar

  • Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Har du som enskild person skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i digitalt register av förvaltning och nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser av dina personuppgifter
  • Ärenden handläggs i den ordning de kommer in till kommunen och ett ärende som inte är komplett förlänger handläggningstiden.

För handläggning av ärendet tar vi ut en avgift enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område. Taxan finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.