E-tjänst för djurhållning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här e-tjänsten kan du ansöka om tillstånd för djurhållning:

 • Fjäderfän som inte är sällskapsdjur, till exempel höns
 • Orm
 • Nötkreatur, häst, get, får, svin
 • Pälsdjur som inte är sällskapsdjur

Höns, tupp, vaktlar, ankor och duvor som vistas utomhus räknas inte som sällskapsdjur. Även minigris som hålls som sällskapsdjur inomhus kräver tillstånd. Du behöver inget tillstånd för att ha bin, men du behöver anmäla dina uppställningsplatser till länsstyrelsen.

Viktig information innan du startar:

 • Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Har du som enskild person skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i digitalt register av förvaltning och nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser av dina personuppgifter.
 • Ärenden handläggs i den ordning de kommer in till kommunen och ett ärende som inte är komplett förlänger handläggningstiden.

 • Vid delgivning av beslut i ärendet kan avdelningen komma att använda sig av förenklad delgivning. Förenklad delgivning innebär att myndigheten först skickar det beslut som ska delges och nästa arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Vid förenklad delgivning behöver mottagaren inte skicka in något bevis på att handlingen har mottagits. Däremot behöver mottagaren kontakta kommunen om den bara mottagit kontrollmeddelandet.
 • För handläggning av ärendet tar vi ut en avgift enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område. Taxan finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.

Det här behöver du veta och ha tagit fram innan du startar e-tjänsten:

 • Fastighetsbeteckning
 • Kontaktuppgifter till fastighetsägare om du inte själv äger fastigheten.
 • En skiss/situationsplan med markering var på fastigheten djurhållningen ska bedrivas. Exempel hönshus med rastgård eller stallbyggnad med hagar.

Övrig information

 • Det får inte uppstå olägenheter för människors hälsa.
 • Tillståndet är personligt och kan återkallas.
 • Om du flyttar eller vill utöka antalet djur du har fått tillstånd till behöver du ansöka på nytt.
 • Djurhållningen ska ske på lämpligt sätt ur djurskydds-, djurhälso- och smittskyddshänseende. Se mer information hos länsstyrelsen och Jordbruksverket.
 • Du som har fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap, oavsett hur många eller syftet med djurhållningen, ska registrera din anläggning hos Jordbruksverket. Kravet gäller alltså även dig som har fåglar som hobby, till exempel om du har hobbyhöns.