Ansökan om bygglov för skylt

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här e-tjänsten kan du ansöka om bygglov för skylt och ljusanordning. Som skylt räknas även vepa.

Viktig information innan du startar

  • Du har möjlighet att använda e-legitimation i e-tjänsten. Läs mer om e-legitimation på sollentuna.se.
  • Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Har du som enskild person skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i digitalt register av förvaltning och nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser av dina personuppgifter.
  • Innan du startar, läs gärna informationen om bygglov och riktlinjerna för kommersiell skyltning på sollentuna.se
  • TIPS - Använd gärna sökfunktionen överst på sollentuna.se för att hitta ytterligare information. Exempel på sökord är ”bygglov”, ”kommersiell skyltning” för riktlinjer gällande skyltning eller ”checklista” för tips på hjälp vid bygglov och liknande.
  • Du kommer bland annat att ange fastighetsbeteckning och lämna uppgifter om dig som sökande, kontrollplan/kontrollansvarig samt ha möjlighet att bifoga ritningar.
  • Du kan ansöka om antingen permanent eller tidsbegränsat lov. Ansökan kan innefatta flera skyltar eller ljusanordningar.
  • Om du har frågor om bygglov eller e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se

Inloggning
Du kan välja om du vill starta e-tjänsten direkt eller logga in med e-legitimation. För att du ska kunna spara ditt ärende på Mina sidor måste du logga in med e-legitimation. Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng e-tjänsten. Din ansökan sparas då i 14 dagar.

E-legitimationen är knuten till dig som privatperson, men det går bra att logga in med den om du är behörig firmatecknare för företaget som ska söka bygglov för skylt eller ljusanordning.