Beställning av mät- och karttjänster

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.Viktig information innan du startar

  • Innan du startar, läs gärna information om de olika mätning och karttjänsterna och se prislistan över de vanligaste tjänsterna. Mätnings- och karttjänsterna finns under fliken -Bygga, bo och miljö.
  • Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Har du som enskild person skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i digitalt register av förvaltning och nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser av dina personuppgifter.
  • Du kommer bland annat att ange fastighetsbeteckning, lämna uppgifter om dig som beställare, i förekommande fall även ett diarienummer för ett påbörjat bygglovsärende, samt ha möjlighet att bifoga ritningar.
  • Om du har frågor om mät- och karttjänster eller e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.
  • TIPS- För dig som söker bygglov finns nyttig information här: Bygglovsprocessen