Beställning av mät- och karttjänster

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

I den här e-tjänsten kan du beställa mät- och karttjänster som Sollentuna kommun erbjuder.

Viktig information innan du startar

  • Du har möjlighet att använda e-legitimation i e-tjänsten. Läs mer om e-legitimation på sollentuna.se.
  • Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Har du som enskild person skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i digitalt register av förvaltning och nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser av dina personuppgifter.
  • Innan du startar, läs gärna informationen om mät- och karttjänster samt prislistan för de vanligaste tjänsterna.
  • TIPS - Använd gärna sökfunktionen överst på sollentuna.se för att hitta ytterligare information. Exempel på sökord är ”mät och karttjänster”.
  • Du kommer bland annat att ange fastighetsbeteckning, lämna uppgifter om dig som beställare, i förekommande fall även ett diarienummer för ett påbörjat bygglovsärende, samt ha möjlighet att bifoga ritningar.
  • Om du har frågor om mät- och karttjänster eller e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.