E-tjänst för avfall

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Den här e-tjänsten ska du använda för att:

 • Anmäla hushållskompost

 • Ansöka om omhändertagande av bygg- och rivningsavfall

 • Ansöka om annat omhändertagande av avfall

 • Ansöka om uppehåll i tömning av avfall

 • Ansöka om utsträckt tömningsintervall för slam från enskilda avlopp

Viktig information innan du startar:

 • Personuppgifter som lämnas behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR). Har du som enskild person skyddade personuppgifter bör du alltid upplysa oss om detta. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i digitalt register av förvaltning och nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser av dina personuppgifter.

 • Ärenden handläggs i den ordning de kommer in till kommunen och ett ärende som inte är komplett förlänger handläggningstiden.

 • Nämnden prövar om omhändertagandet kan ske utan att det uppstår olägenhet för hälsa eller miljö, samt förbjuda omhändertagandet eller besluta om försiktighetsåtgärder.

Det här behöver du veta och ha tagit fram innan du fyller i anmälan:

 • Fastighetsbeteckning

 • Viss dokumentation, exempelvis teknisk beskrivning och produktblad.

 • Kontaktuppgifter till fastighetsägare, om du inte själv äger fastigheten.

För handläggningen av anmälan tar vi ut en avgift enligt gällande taxa för kommunens verksamhet inom miljöbalkens område. Taxan finns att läsa i sin helhet på kommunens hemsida.
Använd gärna sökfunktionen överst på sollentuna.se för att hitta ytterligare information om vad som gäller kring hantering av avfall i Sollentuna kommun.