Ansökan om äldreomsorg

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Information om de olika insatser du kan ansöka om via denna blankett

Hemtjänst

Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för olika former av stöd, service och omsorg i hemmet. Målet med hemtjänsten är att underlätta för dig att leva ett självständigt liv och att göra det möjligt för dig att bo kvar hemma.

Trygghetslarm

Du som känner dig otrygg eller osäker i hemmet kan ansöka om att få ett trygghetslarm, för att kunna påkalla hjälp.

Dagverksamhet

Dagverksamhet är en behovsprövad insats för dig som har en funktionsnedsättning eller demenssjukdom. Syftet med dagverksamheten är att underlätta för dig att bo kvar hemma genom meningsfull aktivitet och kontakt med andra.

Olika boendetyper

  • Särskilt boende
    Särskilt boende är till för dig som inte längre kan få behovet av omsorg, trygghet och säkerhet tillgodosett i det egna hemmet. Det finns olika inriktningar såsom omvårdnad, demens och psykogeriatrisk.
  • Korttidsboende/växelvård
    Ett korttidsboende är ett tillfälligt boende med omvårdnad. Korttidsboende kan fungera som växelvård, till exempel om någon vårdar en anhörig i det ordinarie boendet och behöver avlastning.

Viktig information innan du startar

  • Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Läs mer om e-legitimation.
  • Om du får hjälp av en företrädare att fylla i ansökan kan den personen logga in och signera med sin e-legitimation, om du saknar en egen e-legitimation. Företrädaren behöver bifoga fullmakt.
  • Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng e-tjänsten. Du kommer åt den igen via Mina sidor. Din ansökan sparas i 14 dagar.
  • Om du har frågor angående e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.