Ansökan om reducering av avgift

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

Anvisningar

I den här e-tjänsten kan du ansöka om reducering av omvårdnadsavgiften på grund av dubbla boendekostnader.

Vid ensamboendes stadigvarande flytt till bostad i särskild boendeform skall denne ha ekonomisk möjlighet att avveckla sin tidigare bostad. Under denna avvecklingstid, som får uppgå till högst tre månader kan nedsättning av omvårdnadsavgift ske på grund av dubbla bostadskostnader. Nedsättning medges endast för kommande räkningar, inte retroaktivt. Vid särskilda skäl såsom om försäljning av bostad inte är genomförbar kan omvårdnadsavgift skjutas upp under högst sex månader.

Nedsättning av omvårdnadsavgift på grund av dubbla bostadskostnader skall ske utifrån följande förutsättningar:
  • Eventuell nedsättning gäller ensamboende servicemottagare och under den eller de månader som servicemottagaren har faktiska dubbla bostadskostnader, det vill säga betalar för två boenden under en och samma månad. Om fakturorna för boendena skall betalas olika månader räknas det ej som dubbla bostadskostnader, även om fakturorna avser samma månad.
  • Vid försäljning av bostadsrätt skall försäljning påbörjas inom en månad efter inflytt och detta skall kunna styrkas, exempelvis genom försäljningsavtal med mäklare.
  • Vid enbart överlåtelse av bostaden medges ingen nedsättning eller befrielse av avgift eftersom bostaden inte sägs upp eller lämnas till försäljning.

Övrigt

  • För att nedsättning ska bli aktuellt måste den enskilde skicka in en inkomstblankett, eftersom det inte går att räkna fram ett förbehållsbelopp utan inkomstuppgifter.
  • För att nedsättningen skall kunna medges måste handlingar lämnas, som visar att bostaden är uppsagd och där sista hyresmånad framgår från värden.
  • Bifoga en kopia av hyresavi från tidigare bostad, samt handlingar som visar att bostaden är under uppsägning/försäljning (dokument från mäklare att de tagit emot bostaden för försäljning) och där sista hyres-/besittningsmånad framgår.

Viktig information innan du startar

  • Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Läs mer om e-legitimation.
  • Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng e-tjänsten. Du kommer åt den igen via Mina sidor. Din ansökan sparas i 14 dagar.
  • Om du har frågor är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.