Ansökan om insatser för personer med funktionsnedsättning

JavaScript är inte aktiverat i din webbläsare!
För att e-tjänsten ska fungera korrekt behöver du aktivera JavaScript.

Information om hur du aktiverar JavaScript kan du få genom att söka i hjälpfunktionen i din webbläsare eller söka på webben.

LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
SoL - Socialtjänstlagen

LSS är en rättighetslag som ska garantera dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. LSS ger dig rätt till stöd och service utöver det som du kan få genom annan lagstiftning.

Vem kan få hjälp och stöd enligt LSS?

Du har rätt att få hjälp enligt LSS om du omfattas av personkretsen (se punkterna nedan). Det krävs också att du behöver stöd i din vardag och att behovet inte tillgodoses på annat sätt.
  1. Personer som har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
  2. Personer som blivit hjärnskadade i vuxen ålder genom yttre våld eller kroppslig sjukdom och därmed fått sin begåvning nedsatt
  3. Personer som har stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt åldrande och därmed behöver omfattande stöd och service för att klara av vardagen.

Vad kostar det?

Att få stöd enligt LSS är i de flesta fall kostnadsfritt, men det finns några undantag:

  • Om du bor i bostad med särskild service betalar du hyra och kostnad för mat själv.
  • Om du har korttidsvistelse och/eller korttidstillsyn betalar du kostnaden för mat själv.
  • Om barn får omvårdnad i annat hem än det egna tar kommunen ut en avgift. Detta prövas individuellt.>

Viktig information innan du startar:

  • Du behöver e-legitimation för att kunna använda e-tjänsten. Läs mer om e-legitimation.
  • Om du måste avbryta din ansökan, klicka på spara och stäng e-tjänsten. Du kommer åt den igen via Mina sidor. Din ansökan sparas i 14 dagar.
  • Om du har frågor om e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till kontaktcenter på telefonnummer 08-579 210 00 eller e-post kontaktcenter@sollentuna.se.
  • Läs gärna mer om “ansökan om begäran om insatser enligt LSS” på sollentuna.se. Använd sökfunktionen överst på sollentuna.se och sök på ”Digital ansökan om begäran om insatser enligt LSS” för att hitta en guide till hur ansökan går till.